Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Hier vind je de privacy verklaring van Lampegatse Veiling.

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Lampegatse Veiling.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lampegatse Veiling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lampegatse Veiling, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lampegatse Veiling verstrekt. Lampegatse Veiling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

o Uw voor- en achternaam

o Uw adresgegevens

o Uw telefoonnummer

o Uw e-mailadres

o Uw IP-adres

WAAROM Lampegatse Veiling GEGEVENS NODIG HEEFT

Lampegatse Veiling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lampegatse Veiling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Lampegatse Veiling GEGEVENS BEWAARD

Lampegatse Veiling bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Lampegatse Veiling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Lampegatse Veiling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lampegatse Veiling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lampegatseveiling.nl. Lampegatse Veiling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Lampegatse Veiling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lampegatse Veiling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lampegatse Veiling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lampegatse Veiling op via info@lampegatseveiling.nl.

www.lampegatseveiling.nl is een website van de Lampegatse Veiling.

Lampegatse Veiling is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59391278.

E-mailadres: info@lampegatseveiling.nl

 

EINDE PRIVACYVERKLARING