Goed doel 2018

Kinderen met een beperking…

Begin september zullen wij het doel voor carnaval 2019 bekend maken, wel kunnen we vast aangeven dat het een stichting, vereniging, of andere instantie in Lampegat zal worden die zich inzet voor kinderen die moeten leven met een beperking.

Wij vinden dat de jeugd de toekomst heeft en willen op deze manier de jeugd enthousiasmeren voor dit prachtige feest en zo een basis leggen om generatie op generatie het carnavalsvirus door te geven. 

Wij hebben er enorm veel zin in !! We hopen op een grote opkomst op zaterdag 13 oktober 2018 in Zalencentrum Verspaandonk aan de Kloosterdreef te Eindhoven.

Laten we met z’n allen in ons mooie Lampegat zien waar we groot in zijn: Saamhorigheid, waardoor we een mooie opbrengst kunnen realiseren zodat er iets geweldigs voor deze kinderen georganiseerd kan worden.

Met carnavaleske groet,
Bestuur Lampegatse Veiling